หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

หมวดหมู่สินค้า

สัมมนานานาชาติที่ 9 และประชุมวิชาการความก้าวหน้าในการเชื่อมความต้านทาน 13 apr, 2016 - 15 apr, 2016
Mar 12, 2016

AWS, RWMA, EWI และ Swantec ได้เข้าร่วมกองกำลังเพื่อนำสัมมนาและการประชุมในการเชื่อมความต้านทาน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและบริษัทชั้นนำในภายของการเชื่อมความต้านทานจะให้ภาพรวมล่าสุดในวัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม และอุตสาหกรรมการเชื่อม ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เครือข่ายกับผู้นำในการเชื่อมความต้านทาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง